menu
 

Օրենսդրական հիմքերը

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ներդրումային ֆոնդերի գործունեությունը կարգավորվում է Ներդրումային ֆոնդերի մասին ՀՀ օրենքով, որի հիմնական նպատակը ներդրողների իրավունքների պաշտպանությունն է, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգի զարգացումն ու ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների ստեղծման ու գործունեության համար միասնական կանոնների սահմանումը:
Օրենքն ընդունվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին։

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքը

ՀՀ ԿԲ խորհրդի պաշտոնական պարզաբանում ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդերի հետ կապված մի շարք հարցերի վերաբերյալ

info_outline Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝   22/05/2017 19:08