menu
 

Վարքագծի կանոններ

 

1. Նպատակները

Սույն Վարքագծի կանոնները (Կանոններ) կոչված են ապահովելու, որպեսզի «Հայաստանի ներդրողների ակումբ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի (այսուհետ՝ Ֆոնդ) կառավարումն իրականացնող անձի ղեկավարը և աշխատակիցները (Ֆոնդի Կառավարիչներ)․

ա) Ֆոնդի կառավարումն իրականացնելիս գործեն շրջահայացորեն,

բ) այդ գործունեությունն իրականացնելիս գործեն պատշաճ որակավորմամբ, հոգածությամբ և ջանասիրությամբ:

2. Գործառույթների շրջանակի և բնույթի հստակություն

3. Հաղորդակցություն Ֆոնդի փայատերերի հետ

4. Շահերի բախում

5. Գաղտնիություն

6. «Ճանաչի՛ր քո փայատերերին»

7. Հավասար հնարավորություններ

8. Խտրականության բացառում

info_outline Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝   10/11/2017 17:30