menu
 

Ընթացիկ ծրագրերը

Շնող ՀԷԿ-ի կառուցում և շահագործում

Շինարարության ժամկետը՝ 4 տարի
ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորությունը՝ 76 ՄՎտ
Տարեկան մատակարարումը՝ 300,000,000 կՎտժ
Սակագինը՝ առանց ԱԱՀ՝ 0.065 ԱՄՆ դոլար / կՎտժ
Սակագինը՝ ԱԱՀ ներառյալ՝ 0.078 ԱՄՆ դոլար /կՎտժ
Ամորտիզացիոն ժամկետը՝ 50 տարի
Ներդրման ընդհանուր ծավալը՝ 150,000,000 ԱՄՆ դոլար
Հայաստանի ներդրողների ակումբի մասնակցության մասնաբաժինը՝ 15%
Շահութաբերության ներքին տոկոսադրույքը (IRR)՝ 13.64%
Ետգնման ժամկետը՝ 11 տարի

Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցում և շահագործում

Շինարարության ժամկետը՝ 4 տարի
ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորությունը՝ 130 ՄՎտ
Տարեկան մատակարարումը՝ 793,000,000 կՎտժ
Սակագինը՝ քննարկման փուլում է
Ամորտիզացիոն ժամկետը՝ 50 տարի
Ներդրման ընդհանուր ծավալը՝ 200,000,000 ԱՄՆ դոլար
Հայաստանի ներդրողների ակումբի մասնակցության մասնաբաժինը՝ 15%
Շահութաբերության ներքին տոկոսադրույքը (IRR)՝ 18.85%
Ետգնման ժամկետը՝ 8 տարի

Կենցաղային աղբից էներգիայի ստացման կայանի կառուցում և շահագործում

Շինարարության ժամկետը՝ 1 տարի
Կայանի տեղակայված հզորությունը՝ 10 ՄՎտ
Տարեկան մատակարարումը՝ 60,032,280 կՎտժ
Սակագինը՝ առանց ԱԱՀ՝ 0.083 ԱՄՆ դոլար / կՎտժ
Սակագինը՝ ԱԱՀ ներառյալ՝ 0.10 ԱՄՆ դոլար /կՎտժ
Ամորտիզացիոն ժամկետը՝ 25 տարի
Ներդրման ընդհանուր ծավալը՝ 62,120,000 ԱՄՆ դոլար
Հայաստանի ներդրողների ակումբի մասնակցության մասնաբաժինը՝ 15%
Շահութաբերության ներքին տոկոսադրույքը (IRR)՝ 8.51%
Ետգնման ժամկետը՝ 15 տարի

info_outline Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝   07/11/2017 10:58